top of page

Personvernerklæring for AssistentenDin - Ulf Samer - Digital markedsføring

 

1. Behandlingsansvarlig

Ulf Alex. Samer er på vegne av AssistentenDin - Ulf Samer behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.
 

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.
 

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.
 

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a).

Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
 

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp av tjenester. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/cookies/
 

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.
 

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/retting-og-sletting/
 

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
 

ulf.samer@gmail.com
AssistentenDin - Ulf Samer
Løeshagaveien 49, 1459 Nesodden

bottom of page